Nasza planeta - Ziemia


   

Ziemia - trzecia w kolejnosci (liczyc od Słońca) i piata co do wielkoci planeta Układu Słonecznego.

Wokuł Ziemi krąży jeden naturalny satelita - Księżyc oraz prawdopodobnie dwa księżyce pyłowe (księżyce Kordylewskiego) i znaczna liczba sztucznych satelitów. Stałą, stabilną orbitę posiada także planetoida 3753 Cruithne, która pozostając w rezonansie z orbitą Ziemi przez niektórych jest uważana za drugi księżyc Ziemi.

Uformowała się około 4,57 miliarda lat temu. Ziemia ma właściwą masę i grawitację dla utrzymania atmosfery, która chroni przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, a także pole magnetyczne chroniące przed pochodzącym ze Słońca promieniowaniem korpuskularnym. Oddalenie od Słońca jest właściwe dla utrzymania odpowiedniej temperatury. Uważa się, że czynniki te sprzyjały powstaniu życia na naszej planecie. Jest największą z planet skalistych w Układzie Słonecznym, a także jak dotychczas jedynym znanym miejscem występowania życia.

     
 • Powierzchnia całkowita: 510,072 milionów km2
 • Powierzchnia lądowa: 148,94 milionów km2 (29,2% powierzchni całkowitej)
 • Powierzchnia wodna: 361,132 milionów km2 (70,8% powierzchni całkowitej)
 •            Charakterystyka fizyczna:

 • Średnica równikowa - 12 756,270 km
 • Średnica biegunowa - 12 713,500 km
 • Przeciętna średnica - 12 745,591 km
 • Spłaszczenie - 0,003352861
 • Przeciętny obwód - 40 041,455 km
 • Powierzchnia - 510 065 284,702 km2
 • Objętość - 1,0832×1012 km3
 • Masa - 5,9736×1024 kg
 • Gęstość - 5,515 g/cm3
 • Przyspieszenie ziemskie na równiku - 9,780 m/s2 1(0,99732 g)
 • Prędkość ucieczki - 11,186 km/s
 • Prędkość liniowa na równiku - 1674,38 km/h
 • Prędkość kołowa - 15°/h (7,272×10-5 rad/s)
 • Nachylenie równika względem płaszczyzny orbity - 23,439281°
 • Deklinacja - 90°
 • Albedo - 0,367
 • Temperatura powierzchni -
 •         min.    śred.   maks.

       185 K   287 K     331 K

 • Cisnienie atmosferyczne na powierzchni - 100 kPa
 • ZDJĘCIA

                     
   

  Klimat   - na Ziemi kształtujš trzy podstawowe procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, obieg wody i kršżenie powietrza, oraz czynniki geograficzne: układ lšdów i oceanów, wysokość n.p.m., odległość od morza (oceanu). Klimat jest jednym z czynników ekologicznych wpływajšcych na występowanie i życie organizmów.

           

  Warstwa i średnia wysokość górnej granicy w [km]:

  Troposfera - Górna jej granica zmienia się w zależności od pory roku i od szerokości geograficznej. Nad biegunami sięga ona do 7 km w zimie i do 9 km w lecie. W umiarkowanych szerokościach geograficznych od 10 km w zimie do 13 km w lecie. Nad równikiem zasięg troposfery waha się od 15 do 18 km przez cały rok.

  Stratosfera - Zaczyna się od wysokości ok. 15-20 km nad powierzchniš Ziemi, a kończy na wysokości ok. 45-55 km.

  Ozonosfera - (warstwa ozonowa, powłoka ozonowa) - warstwa zwiększonej koncentracji ozonu w stratosferze. Znajduje się na wysokości ok. 20-50 km nad Ziemiš. Głowna warstwa ozonu znajduje się 25-30 km nad poziomem morza.

  Mezosfera - znajdujšca się na wysokości od 45-50 km do 80-85 km

  Termosfera - zaczynajšca się na wysokości ok. 85 km nad powierzchniš Ziemi i sięgajšca do ok. 500-600 km.

  Egzosfera - Dolna granica egzosfery rozpoczyna się powyżej 600 km, natomiast jej zewnętrzna, górna granica jest określona na około 2 tysięcy km.

  Jonosfera - występujšca powyżej 500-600 km nad powierzchniš Ziemi (do wysokości 1000 km).

      

  Geografia ziemi:

   

  Oceany:

  Ocean Spokojny (Pacyfik)

  Ocean Atlantycki (Atlantyki)

  Ocean Indyjski

  Ocean Arktyczny

  Ocean Południowy

         

  Kontynenty:

  Afryka

  Ameryka Południowa

  Ameryka Północna

  Antarktyda

  Australia i Oceania

  Azja

  Europa

  ZDJĘCIA

  Największe głębiny oceaniczne:

  Rów Mariański - 11 022 m, dł. 2250 km

  Rów Tonga - 10 882 m: dł. 2575 km

  Rów Kurylsko-Kamczacki - 10 542 m; dł. 2250 km

  Rów Filipiński - 10 497 m; 1325 km

  Rów Kermadec - 10 047 m

  Rów Izu-Ogasawara (dawniej: Bonin) - 9810 m (wg nie potwierdzonych danych 10 595 m)

    

  Największe łańcuchy górskie:

  Himalaje - 8848 m; dł. 2500 km

  Karakorum - 8611 m; dł. 800 km

  Hindukusz - 7690 m; dł. 800 km

  Tien-szan - 7439 m; dł. 2500 km

  Andy - 6960 m; dł. 9000 km

  Kordyliery - 6194 m; dł. 8000 km

  Kaukaz - 5642 m; dł. 1100 km

  Góry Ellswortha - 5140 m; dł. 900 km

  Alpy - 4807 m; dł. 1200 km

  Atlas - 4165 m; dł. 2200 km

    
    

  Charakterystyka orbity:

  Średnia odległośćod Słońca - 149 597 887 km (1,00000011 AU)

  Obwód orbity - 0,940×109km(6,283 AU)

  Mimoród - 0,01671022

  Peryhelium - 147 098 074 km(0,9832899 AU)

  Aphelium - 152 097 701 km(1,0167103 AU)

  Rok gwiazdowy - 365,25696 dni(1,0000191 lat)

  Obieg synodyczny - nie dotyczy

  Średnia prędkość orbitalna - 29,783 km/s

  Maks. prędkość - 30,287 km/s

  Min. prędkość - 29,291 km/s

  Nachylenie orbity względem ekliptyki - 0,00005°(7,25° względem równika słonecznego)

  Satelity naturalne - 1 (Księżyc),zobacz też 3753 Cruithne


      

  Skorupa ziemska - Skorupa ziemska jest zewnętrzna powłoka Ziemi. Rozciaga się od nieciagłości Mohorovičicia (zwanej też powierzchnia Moho) aż do powierzchni Ziemi. Powierzchnia Moho znajduje się na głębokości około 50-60 km, a została odkryta przez chorwackiego geofizyka Andriję Mohorovičicia w 1910 r. Pomiędzy powierzchnia Ziemi a powierzchnia Moho znajduje się jeszcze jedna powierzchnia nieciagłości, zwana powierzchnia Conrada. Została ona odkryta w 1925 r. przez V. Conrada. Według najnowszych badań powierzchnia ta w wielu rejonach świata nie występuje lub jest bardzo niewyraśna. Skorupę ziemska możemy podzielić na skorupę kontynentalna i oceaniczna. Zewnetrzna warstwa skorupy ziemskiej zbudowana jest ze skał o gęstości 2,6 - 2,7 g/cm3 co odpowiada średniej gęstości skał granitowych. Prędkość rozchodzenia się fali 5,9 - 6,3 km/s. Pod centralnymi częściami oceanow ta skorupa nie występuje w ogóle. Jej mišższość wynosi 12 - 15 km. Pod wysokimi górami zanurza się do 30 km.

      

  ZDJĘCIA

  Pole magnetyczne

  Ziemia wytwarza pole magnetyczne zwane polem magnetycznym Ziemi pole to odpowiada w przybliżeniu polu wytworzonemu przez wielki magnes w kształcie kuli, którego bieguny położone sš w pobliżu biegunów geograficznych. Oś magnetyczna nie pokrywa się jednak z osiš obrotu Ziemi, lecz jest od niej odchylona o kilkanaście stopni i zmienia swoje położenie w czasie (obecnie odchylenie to wynosi około 11°). Dział nauki zajmujacy się badaniem pola magnetycznego Ziemi to geomagnetyzm. Obecnie uznaje się, że pole magnetyczne Ziemi powstaje w zewnętrznym płynnym jadrze Ziemi w wyniku ruchów konwekcyjnych porzšdkowanych przez ruch wirowy Ziemi. W dalszym cišgu nierozwišzanym pozostaje wiele zagadnień zwišzanych z polem magnetycznym Ziemi np. okresowe zmiany kierunku pola magnetycznego.